Ga verder naar de inhoud

Werkateliers gaan van start met zone E313 - Rivierenhof

29 september 2022

Open communicatie, participatie en co-creatie vormen de rode draad doorheen het project De Nieuwe Rand. Daarom starten we dit najaar met de organisatie van werkateliers. Het eerst werkatelier vindt plaats op 18 oktober. Tijdens dit werkatelier kijken we naar de mogelijke aanpassingen aan de E313 ter hoogte van het Rivierenhof en wat dat aan mogelijkheden biedt voor de omgeving.

Ontwerpers en onderzoekers weten veel, maar kennen een plek niet zoals bewoners en lokale organisaties dat doen. Om lokale kennis mee te nemen in het onderzoek naar het best mogelijke scenario voor De Nieuwe Rand organiseren we werkateliers. Werkateliers zijn bijeenkomsten van bewoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties die het onderzoek van nabij mee willen opvolgen, vormgeven en bijsturen.

Werkateliers focussen op een specifiek gebied. Het eerste werkatelier focust op de mogelijke aanpassingen aan de E313 ter hoogte van het Rivierenhof en wat dat aan mogelijkheden biedt voor de omgeving. We gaan in op de stand van zaken van het onderzoek dat we voor dit gebied al gedaan hebben, en bekijken voor de verschillende mogelijkheden op vlak van infrastructuur wat er goed en minder goed aan is. Daarnaast horen we graag wat voor jullie belangrijk is op vlak van uiteenlopende aspecten zoals geluid, mogelijkheden om het gebied klimaatvriendelijker te maken, lokale fietsroutes enz. Daarvoor gaan we met jullie in kleine groepjes in gesprek. Je kan ook je ideeën al tekenend met ons delen.

De conclusies van het werkatelier worden op het einde van de avond gebundeld. Ze vormen mee de onderzoeksvragen voor de intensieve ontwerpweek die het studiebureau een week later rond hetzelfde gebied organiseert met een aantal experten. Kort na deze ontwerpweek worden de resultaten ervan met de deelnemers van het werkatelier gedeeld via een digitale toelichting.

Denk je graag met ons mee, kom dan naar het werkatelier en schrijf je in via deze link. Het werkatelier vindt plaats op 18 oktober 2022 van 19:00 – 21:30 in de refter van het districtshuis Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Antwerpen, België.

Spreekt een werkatelier rond het Rivierenhof je niet aan, maar wil je wel deelnemen aan één van de andere werkateliers, meld je alvast aan, dan houden we je verder op de hoogte.

Nieuws

Mede mogelijk gemaakt door