Ga verder naar de inhoud

Aangepaste aanpak voor uitwerking voorkeursbesluit

28 juli 2023

Als studieteam van De Nieuwe Rand gingen we de voorbije maanden aan de slag met alle input uit de verschillende werkateliers en werkten we hard verder aan het geïntegreerd onderzoek. Op basis van de eerste inzichten sturen we nu de aanpak bij.

Een aangepast proces

Tijdens de voorbije maanden onderzochten we intensief verschillende onderzoeksaspecten van het project zoals o.a. landbouw, biodiversiteit, waterkwaliteit, wegen, fietspaden, recreatie en bodem. We bestudeerden ook gedetailleerd de technische en verkeerskundige mogelijkheden. Dat gaf ons heel wat nieuwe inzichten. Die kennis doet nu vermoeden dat we de aanpak van het verdere onderzoek kunnen aanpassen. We werken toe naar een voorkeursbesluit met de bedoeling om een onderbouwde keuze te maken voor één alternatief en het beste scenario. Op basis van wat we nu al weten, willen we enerzijds nagaan of we het aantal varianten en werkvoorbeelden kunnen beperken. Anderzijds willen we een aantal technische en ontwerpmatige aspecten op een meer strategisch niveau uitwerken.

Wat betekent dit concreet? We blijven verder werken aan een voorkeursbesluit voor zowel Nx als de alternatieven voor het oostelijk haventracé. Door nu al na te gaan of we het proces kunnen aanpassen, verandert de timing. De nieuwe aanpak vraagt meer tijd en daardoor zullen we pas tegen voorjaar 2025 landen met een voorkeursbesluit. Daarbij houden we vast aan de gelijkwaardige aandacht voor alle ambities van het project: leefkwaliteit, duurzame mobiliteit en klimaatvriendelijkheid.

Volgende stappen

Het onderzoek naar de mogelijke vereenvoudiging zal net zoals voorheen in nauwe samenwerking blijven verlopen met de werkbank, de technische werkgroepen en de betrokken overheden. De inzichten hiervan worden vervolgens gepresenteerd in een tussennota en in het voorjaar van 2024 volgt dan een publieke raadpleging. In het kader daarvan organiseren we ook infomarkten voor het brede publiek. Nadien wordt het geïntegreerd onderzoek verder uitgewerkt om zo toe te werken naar een voorkeursbesluit. Ook hiervoor zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd, tegen midden 2025. Ook dan zetten we opnieuw infomarkten op de planning.

Nieuws

Mede mogelijk gemaakt door