Ga verder naar de inhoud

Nieuw werkatelier gepland rond de Nx

12 april 2024

Na vijf succesvolle werkateliers in de oostelijke rand van Antwerpen, ligt nu ook het (voorlopig) laatste werkatelier rond de Nx vast. Tijdens dit werkatelier gaan we samen met bewoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties in gesprek om zo veel mogelijk lokale kennis mee te nemen in het onderzoek naar het best mogelijke scenario.

Werkateliers focussen op een specifiek gebied. We gaan dieper in op de impact en mogelijkheden voor de omgeving. Wat zijn jullie verwachtingen over elk van de opties en wat is hierbij voor jullie belangrijk?

Na een toelichting over de stand van zaken van het onderzoek, wordt er in kleine groepjes samen nagedacht aan werktafels. We kijken in eerste instantie naar de sterktes en zwaktes van het gebied. Daarna wordt dieper ingegaan op de verschillende opties voor de Nx en wat dat kan betekenen voor de omgeving. De conclusies van het werkatelier worden op het einde van de avond gebundeld. Ze vormen mee de onderzoeksvragen voor de intensieve ontwerpweek die het projectteam een week later rond hetzelfde gebied organiseert met een aantal experten. Kort na die ontwerpweek worden de resultaten gedeeld met de deelnemers van het werkatelier via een digitale toelichting.

Wil je graag met het projectteam meedenken, kom dan naar het werkatelier en schrijf je voor 12 mei in via deze link. Het werkatelier vindt plaats op 13 mei 2024 van 18:45u tot 21:30u in Zaal Jos, Kerkstraat 89, 2940 Stabroek.

Hopelijk hebben we je hiermee voldoende geïnformeerd en mogen we je verwachten op het werkatelier!

Nieuws

Mede mogelijk gemaakt door