Ga verder naar de inhoud

Publieke raadpleging en infomarkten Tussennota

16 januari 2024

Er ligt een nieuw onderzoeksrapport – de Tussennota – op tafel. Wil je meer te weten komen over hoe het onderzoek naar De Nieuwe Rand loopt? Kom langs tijdens onze infomarkten! In februari kom je alles te weten over de kansrijke programma’s die we detecteerden. We tonen daarnaast vijf tracés voor een mogelijke nieuwe weg (de Nx) en een optie zonder nieuwe weg, en we stellen ook de visie over de klimaatgordel voor.

Wat werd reeds onderzocht?

Sinds de start van de onderzoeksfase organiseerden we tien werkbanken, zeven werkateliers en vijf infomarkten. De vragen en inzichten die hieruit naar voren kwamen, voegden we toe aan het onderzoek. Zo werden technische en verkeerskundige mogelijkheden onderzocht en werd in beeld gebracht wat allemaal kan en wat niet op vlak van tunnel- en verkeersveiligheid. Daarnaast deden we onderzoek naar de impact op o.a. landbouw, biodiversiteit, waterkwaliteit, fietspaden, recreatie en bodem, en werd een visie uitgewerkt voor de klimaatgordel. Ook werd bekeken welke kansen het project biedt om lokaal de leefkwaliteit te verbeteren en meer klimaatvriendelijk te maken.

Een tussennota

De stand van zaken van het onderzoek geven we weer in een tussennota. Dat is een openbaar document waarin staat beschreven:

  • Welke tracés we verder onderzoeken om de verkeersleefbaarheid rond Stabroek, Hoevenen, Kapellen en Ekeren te verbeteren, en hoe dat onderzoek zal gebeuren;
  • Hoe we het onderzoek naar een mogelijke nieuwe ondergrondse weg tussen het rondpunt van Wommelgem en de A12/E19 in Merksem verderzetten aan de hand van drie kansrijke programma’s;
  • Welk toekomstbeeld we voor ogen hebben voor de klimaatgordel. Dat is de ruime regio vanaf de ring van Antwerpen (R1) tot voorbij het Antitankgracht. Hier zetten we maximaal in op groen, water en landbouw.

Je kan de tussennota hier raadplegen.

Tweede publieke raadpleging

Met de tussennota willen we alle betrokkenen inlichten over de stand van zaken van het project en hoe we het onderzoek verder zullen aanpakken. Van 1 februari tot en met 16 maart krijgt iedereen tijdens een publieke raadpleging de kans om hierop feedback te geven.

Wil je meer te weten komen? Je bent van harte welkom op onze infomarkten! De infomarkten vinden plaats op:

  • 5 februari - Stabroek - zaal Jos, Kerkstraat 89
  • 20 februari – Wijnegem - ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199

Telkens doorlopend van 16.30 uur tot 20.30 uur.

Nieuws

Mede mogelijk gemaakt door