Ga verder naar de inhoud

Samen op weg naar morgen

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Inwoners, lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld maken samen plannen voor de toekomst van de regio.

Wat doet De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand (vroeger ‘het complex project Oostelijke Verbinding’) moet het oostelijk deel van het Antwerpse Haventracé realiseren. De bereikbaarheid van de haven van Antwerpen zal hierdoor verbeteren en het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk om de stad geleid worden. Het project onderzoekt daarvoor onder andere hoe de A12 en de E313 beter kunnen functioneren, maar ook of en hoe de aanleg van een nieuwe ondergrondse weg tussen de E313 in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren (A102) en een nieuwe weg in Stabroek (Nx) kan bijdragen tot een betere mobiliteit.

Naast een oplossing voor de verkeersknoop, zoekt De Nieuwe Rand ook naar manieren om de openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken te versterken, de regio klimaatvriendelijker te maken en de leefkwaliteit te verbeteren. Aan het einde van het onderzoek wordt de best mogelijke oplossing voor de toekomst voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Waar staan we vandaag

In het najaar van 2022 organiseerde het projectteam vijf infomarkten en kreeg iedereen de kans om feedback te geven op mogelijke oplossingen die onderzocht worden voor de regio, beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (AON). Het projectteam ging vervolgens aan de slag met de feedback van de honderden geïnteresseerden en herwerkte de aanpak van het onderzoek in een finale nota.

Ondertussen is ook het geïntegreerd onderzoek gestart. Hierbij onderzoeken we tegelijk de mogelijke oplossingen voor een betere verkeerssituatie in de regio én hoe elk van deze oplossingen kunnen bijdragen tot een betere leefkwaliteit, milieuvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.

Zelf deel uitmaken van De Nieuwe Rand

De voorbije maanden namen 346 mensen deel aan zeven werkateliers verspreid over het projectgebied. Met al deze input gaan de onderzoekers nu aan de slag. Wil jij in de toekomst met ons meedenken? Ontdek de verschillende mogelijkheden hier:

Mede mogelijk gemaakt door