Ga verder naar de inhoud

Samen op weg naar morgen

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Inwoners, lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld maken samen plannen voor de toekomst van de regio.

Wat doet De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand (vroeger ‘het complex project Oostelijke Verbinding’) onderzoekt de realisatie van het oostelijk deel van het Haventracé en de ambities die hiervoor geformuleerd zijn. De bereikbaarheid van de haven van Antwerpen zal hierdoor verbeteren en het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk om de stad geleid worden. Het project onderzoekt daarvoor onder andere hoe de A12 en de E313 beter kunnen functioneren. Maar ook of en hoe de aanleg van een nieuwe ondergrondse weg, tussen de E313 in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren (A102), en een mogelijke nieuwe weg in Stabroek (Nx) kan bijdragen tot een betere mobiliteit.

Naast een oplossing voor de verkeersknoop, zoekt De Nieuwe Rand ook naar manieren om de openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken te versterken, de regio klimaatvriendelijker te maken en de leefkwaliteit te verbeteren. Aan het einde van het onderzoek wordt de best mogelijke oplossing voor de toekomst voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Waar staan we vandaag

In het najaar van 2022 organiseerde het projectteam vijf infomarkten en kreeg iedereen de kans om feedback te geven op mogelijke oplossingen die onderzocht worden voor de regio. Dat staat beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (AON). Het projectteam ging vervolgens aan de slag met de feedback van de honderden geïnteresseerden en herwerkte de aanpak van het onderzoek in een finale nota.

Ondertussen is ook het geïntegreerd onderzoek gestart. Tijdens de voorbije maanden onderzochten we intensief verschillende onderzoeksaspecten zoals o.a. landbouw, biodiversiteit, waterkwaliteit, fietspaden, recreatie en bodem. We bestudeerden ook gedetailleerd de technische en verkeerskundige mogelijkheden. Dat gaf ons heel wat boeiende inzichten. Die kennis doet nu vermoeden dat we de aanpak van het verdere onderzoek kunnen aanpassen. We werken toe naar een voorkeursbesluit met de bedoeling om een onderbouwde keuze te maken voor één alternatief en het beste scenario. Op basis van wat we nu al weten, willen we enerzijds nagaan of we het aantal varianten en werkvoorbeelden kunnen beperken. Anderzijds willen we een aantal technische en ontwerpmatige aspecten op een meer strategisch niveau uitwerken.

Zelf deel uitmaken van De Nieuwe Rand

In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 namen 346 mensen deel aan zeven werkateliers verspreid over het projectgebied. Dat leverde ons heel wat nieuwe inzichten en vragen op die de onderzoekers vandaag verwerkenen verder bekijken. Op korte termijn zijn geen nieuwe publieksmomenten gepland. Wil je in de toekomst met ons meedenken? Ontdek de verschillende mogelijkheden op de pagina ‘Meedoen’.

Mede mogelijk gemaakt door