Ga verder naar de inhoud

Samen op weg naar morgen

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Inwoners, lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld maken samen plannen voor de toekomst van de regio.

Wat doet De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand (vroeger ‘het complex project Oostelijke Verbinding’) moet het oostelijk deel van het Antwerpse Haventracé realiseren. De bereikbaarheid van de haven van Antwerpen zal hierdoor verbeteren en het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk om de stad geleid worden. Het project onderzoekt daarvoor onder andere hoe de A12 en de E313 beter kunnen functioneren, maar ook of en hoe de aanleg van een nieuwe ondergrondse weg tussen de E313 in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren (A102) en een nieuwe weg in Stabroek (Nx) kan bijdragen tot een betere mobiliteit.

Naast een oplossing voor de verkeersknoop, zoekt De Nieuwe Rand ook naar manieren om de openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken te versterken, de regio klimaatvriendelijker te maken en de leefkwaliteit te verbeteren. Aan het einde van het onderzoek wordt de best mogelijke oplossing voor de toekomst voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Waar staan we vandaag

Van 12 september tot en met 11 oktober kon iedereen feedback geven op de alternatievenonderzoeksnota. Dat is een document waarin staat welke oplossingen voor de toekomst onderzocht worden. De ontvangen reacties worden vandaag verwerkt in de definitieve alternatievenonderzoeksnota.

Ondertussen is ook het geïntegreerd onderzoek gestart. Hierbij onderzoeken we tegelijk de mogelijke oplossingen voor een betere verkeerssituatie in de regio én hoe elk van deze oplossingen kan bijdragen tot een betere leefkwaliteit, milieuvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.

Zelf deel uitmaken van De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand draait rond jou. Denk met ons mee en geef vorm aan de plannen die op tafel liggen door deel te nemen aan één van de werkateliers die we de komende maanden organiseren.

Agenda

Mede mogelijk gemaakt door