Ga verder naar de inhoud

Samen op weg naar morgen

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Inwoners, lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld maken samen plannen voor de toekomst van de regio.

Wat doet De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand (vroeger ‘het complex project Oostelijke Verbinding’) onderzoekt de realisatie van het oostelijk deel van het Haventracé en de ambities die hiervoor geformuleerd zijn. De bereikbaarheid van de haven van Antwerpen zal hierdoor verbeteren en het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk om de stad geleid worden. Het project onderzoekt daarvoor onder andere hoe de A12 en de E313 beter kunnen functioneren. Maar ook of en hoe de aanleg van een nieuwe ondergrondse weg, tussen de E313 in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren (A102), en een mogelijke nieuwe weg in Stabroek (Nx) kan bijdragen tot een betere mobiliteit.

Naast een oplossing voor de verkeersknoop, zoekt De Nieuwe Rand ook naar manieren om de openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken te versterken, de regio klimaatvriendelijker te maken en de leefkwaliteit te verbeteren. Aan het einde van het onderzoek wordt de best mogelijke oplossing voor de toekomst voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Waar staan we vandaag

In het voorjaar van 2022 is de onderzoeksfase opgestart. De technische en verkeerskundige mogelijkheden werden onderzocht en er werd in beeld gebracht wat allemaal kan en niet kan op vlak van tunnel- en verkeersveiligheid. Daarnaast werd intensief onderzoek gedaan naar de impact van mogelijke nieuwe en aangepaste wegen op o.a. landbouw, biodiversiteit, waterkwaliteit, fietspaden, recreatie en bodem in het gebied en werd een visie uitgewerkt voor een klimaatgordel waar wordt ingezet op projecten rond meer groen en biodiversiteit. Ook werd bekeken welke kansen het project biedt om lokaal de leefkwaliteit te verbeteren en meer klimaatvriendelijk te maken.

Op basis van de kennis en inzichten die werden verzameld, kunnen vandaag vijf tracés worden voorgesteld voor een mogelijke nieuwe weg in Stabroek (Nx) en een optie zónder nieuwe wegenis. Over de A102, de mogelijke nieuwe ondergrondse weg tussen de E313 in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren, is intussen voldoende geweten om in het verdere onderzoek te focussen op een aantal kansrijke programma’s. Dit alles wordt beschreven in een nieuw onderzoeksrapport, de ‘tussennota’.

Zelf deel uitmaken van De Nieuwe Rand

In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 namen 346 mensen deel aan zeven werkateliers verspreid over het projectgebied. Dat leverde ons heel wat nieuwe inzichten en vragen op die de onderzoekers verder bekijken. Wil je in de toekomst met ons meedenken? Ontdek de verschillende mogelijkheden op de pagina ‘Meedoen’.

Nieuws

Mede mogelijk gemaakt door