Ga verder naar de inhoud

Meedoen

De plannen voor De Nieuwe Rand worden samen met inwoners, lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld gemaakt. Dat gebeurt tijdens talrijke werkbanken, werkgroepen en werkateliers. Er worden ook brede publieksmomenten georganiseerd om alle betrokkenen te informeren over het proces en om te luisteren naar hun feedback.

Open communicatie, participatie en co-creatie vormen de rode draad doorheen het hele project. Door verschillende meningen en perspectieven samen te brengen, leert iedereen bij en worden alle stemmen gehoord. Eventuele bezorgdheden en nieuwe ideeën kunnen het proces op tijd bijsturen. Samen bouwen we zo aan de best mogelijke oplossing voor iedereen.

Wij hopen een actieve rol te kunnen spelen rond de werktafel.

Georges De Caluwé
Actiecomité Werkgroep Leef-Omgeving Rivierenhof

Brede publieksmomenten

Om iedereen te informeren en de kans te geven om in gesprek te gaan met de onderzoekers, organiseert het projectteam van De Nieuwe Rand brede publieksmomenten.

Tijdens de publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota van 12 september tot en met 11 oktober 2022, bezochten meer dan 600 mensen de eerste infomarkten in Ekeren, Brasschaat, Wommelgem, Schoten en Stabroek.

Op basis van de input die we kregen tijdens de publieke raadpleging en van de tussentijdse inzichten uit het geïntegreerd onderzoek stellen we een aangepaste aanpak voor. Deze wordt beschreven in een ‘tussennota’. In februari 2024 organiseerden we hierover twee infomarkten.

Ook wanneer het ontwerp van het voorkeursbesluit klaar is, worden brede publieksmomenten georganiseerd.

Wij hopen met De Nieuwe Rand de noordelijke doorstroming van en naar de haven op een duurzame wijze op te lossen. Essentieel is een aangenaam maar vooral een veilig woon-werkverkeer te kunnen bieden voor onze medewerkers.

Danny Erreweyaert
Evonik

Werkateliers

Inwoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties die het onderzoek van dichtbij willen volgen, vormgeven en aanvullen kunnen terecht in werkateliers. Daar wordt gefocust op de verschillende thema’s van het project voor één specifieke plek.

In oktober, november en december 2022 en januari, februari en maart 2023 namen 346 mensen deel aan werkateliers in Deurne, Merksem, Wijnegem, Ranst, Zandvliet, Stabroek en Schilde. In mei 2024 organiseren we in Hoevenen een werkatelier over de mogelijkheden ter hoogte van Stabroek met en zonder nieuwe weg, de Nx.

De Nieuwe Rand zal GruunRant maken of kraken. GruunRant vertrouwt erop dat het 'maken' wordt.

Paul Lermytte
Voorzitter actiecomité GruunRant

Werkbanken

De Nieuwe Rand voert het onderzoek naar de toekomstplannen samen met overheden en experten, maar ook met heel wat geëngageerde burgers en organisaties. Dat gebeurt vooral tijdens werkbanken: dat zijn momenten waarop lokale besturen, experten, burgerbewegingen, belangengroepen en het middenveld de resultaten uit het onderzoek bespreken, bekijken wat verder moet worden onderzocht en samen aan de slag gaan rond specifieke locaties.

Wij willen onze bijdrage leveren aan het project op basis van een open gesprek met respect voor alle verdienmodellen in de landbouw en rekening houdend met de overlap aan regelgeving waarmee we als sector reeds te maken hebben.

Leen Brouwers
Landbouwer

Werkgroepen

Wanneer we specifieke thema’s verder moeten uitwerken, worden daar werkgroepen voor opgericht die bestaan uit experten en leden van de werkbank. Er zijn al werkgroepen geweest die zich hebben verdiept in het verkeersmodel, citizen science, lucht-geluid-gezondheid, de klimaatgordel, de koolstofbalans en de Nx.

Mede mogelijk gemaakt door