Ga verder naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal vragen en antwoorden terug. Contacteer ons als je andere vragen hebt.

1. Wat is het Toekomstverbond?

2. Wat is het Haventracé?

3. Wat is de link met het Oosterweel-project?

4. Wat houdt het project De Nieuwe Rand in?

5. Wat is het complex project Oostelijke Verbinding?

6. Wat is een Complex Project?

7. Hoe verloopt een Complex Project?

8. Wat is een verkenningsfase?

9. Wat is een onderzoeksfase?

10. Wat is een AON / alternatievenonderzoeksnota?

11. Wat is het geïntegreerd onderzoek?

12. Wat is een tussennota?

13. Wanneer krijg ik de kans om formeel mijn feedback te geven?

14. Hoe kan ik mee nadenken over De Nieuwe Rand?

15. Wanneer zal er een voorkeursbesluit zijn?

16. Wat is een voorkeursalternatief?

17. Wat is er al beslist?

18. Zal er in ieder geval een A102/Nx worden aangelegd?

19. Wanneer wordt duidelijk wat de exacte impact van het project is op straatniveau?

20. Welke aanpassingen zijn er in de alternatievenonderzoeksnota gemaakt op basis van de publieke raadpleging van 12 september tot en met 11 oktober 2022?

21. Kunnen we als burger mee stemmen op de voorkeursvariant?

22. Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag heb?

Mede mogelijk gemaakt door