Ga verder naar de inhoud

Feedback van breed publiek op project ‘De Nieuwe Rand’ verwerkt

9 januari 2023

‘De Nieuwe Rand’ is het project dat onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen beter kunnen. In het najaar van 2022 organiseerde het projectteam vijf infomarkten en kreeg iedereen de kans om feedback te geven op mogelijke oplossingen die onderzocht worden voor de regio, beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (AON). Het projectteam ging vervolgens aan de slag met de feedback van de honderden geïnteresseerden en herwerkte de aanpak van het onderzoek in een finale nota.

Grote betrokkenheid bij participatief onderzoek

De Nieuwe Rand is een toekomstproject met een impact op veel mensen. Daarom hechten Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Omgeving veel belang aan inspraak en co-creatie. Op verschillende manieren wordt dit in de praktijk gebracht.

Enkele cijfers op een rijtje:

Nieuw in het onderzoek na feedback publiek: extra publieke raadpleging voorjaar 2023

Het projectteam ging aan de slag met alle feedback en suggesties. De aanpassingen zijn na te lezen in de definitieve alternatievenonderzoeksnota (AON) onder documenten. De wijzigingen hebben onder meer te maken met de manier waarop thema’s zoals geluid, luchtkwaliteit, mobiliteit en landbouw onderzocht zullen worden. Ook werd beslist om voor de mogelijke nieuwe weg in Stabroek, de Nx, te werken in twee stappen. Eerst wordt onderzocht wat de invloed is van alle voorgestelde tracés voor de Nx op vlak van mobiliteit. Op basis daarvan vallen reeds een aantal mogelijke tracés weg. Enkel de tracés die overblijven worden onderzocht op vlak van alle thema’s (leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit). Hiervoor wordt een apart onderzoekstraject opgestart. In lijn met de aanpak van het ganse project zal ook dat onderzoekstraject in samenspraak met de betrokkenen gebeuren. Concreet wordt midden 2023 een extra publieke raadpleging, met een infomarkt, georganiseerd over dat onderdeel van ‘De Nieuwe Rand’.

Volgende stappen

Nu de definitieve AON goedgekeurd is, start voor de andere onderdelen het effectieve onderzoek naar het beste scenario voor ‘De Nieuwe Rand’. Tegen het najaar wordt het onderzoek afgerond en kan het projectteam een ontwerp van het voorkeursbesluit aan de Vlaamse regering voorleggen. Voorafgaand zal het brede publiek opnieuw geïnformeerd worden en later, tijdens een openbaar onderzoek, de kans krijgen om feedback te geven. Terwijl het onderzoek loopt, wordt de komende maanden in werkbanken samengewerkt aan het afwegingskader dat zal worden gebruikt om te bepalen wat het beste scenario is. Ook zal in de werkateliers verder nagedacht worden over specifieke gebieden.

Alle informatie is hier te vinden.


Mede mogelijk gemaakt door