Ga verder naar de inhoud

Publieke raadpleging De Nieuwe Rand gaat van start

8 september 2022

De Nieuwe Rand, een initiatief van de Vlaamse overheid, onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen beter kunnen. Vandaag ligt een nota klaar die onder meer de verschillende oplossingen omschrijft. Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt iedereen tijdens een publieke raadpleging de kans om daar feedback op te geven.

In samenwerking met burgerbewegingen, lokale besturen, het middenveld, inwoners en experts onderzoekt het projectteam van ‘De Nieuwe Rand’ hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de aanleg van twee nieuwe wegen - de A102 en de Nx - kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Even belangrijk is het onderzoek naar hoe ‘De Nieuwe Rand’ een veiligere verkeersomgeving mogelijk kan maken, de gezondheid en wandel- en fietsvriendelijkheid van de stads- en dorpskern kan versterken en hoe het een aangename regio kan creëren die zowel klimaatvriendelijk is als beter bestand tegen klimaatverandering.

Na veel voorbereidend werk ligt vandaag een alternatievenonderzoeksnota klaar. Dat is een document waarin beschreven wordt welke oplossingen er zijn voor eventuele nieuwe of aangepaste wegen in de regio, welke ambities De Nieuwe Rand wil realiseren, wat er onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren. Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt iedereen tijdens een publieke raadpleging de kans om daar feedback op te geven.

Mede mogelijk gemaakt door