Ga verder naar de inhoud

Doorheen het hele proces wordt er gezocht naar betaalbare oplossingen die toekomstgericht zijn en voldoende rekening houden met onze snel veranderende maatschappij. Hierbij zijn we alert voor mogelijke quick wins die op korte termijn al gerealiseerd kunnen worden.

Er werden een aantal quick wins aangeduid die het DNA van De Nieuwe Rand vertegenwoordigen. Met deze quick wins zet het project de drie grote ambities ervan -leefkwaliteit, duurzame mobiliteit en klimaatvriendelijkheid - om in concrete realisaties.

Een aantal quick wins zijn goedgekeurd en het proces voor uitwerking ervan wordt opgestart:

1. De realisatie van een keerlus voor vrachtverkeer in Berendrecht zodat vrachtwagens het centrum niet binnenrijden;

2. De opstart van de stabiliteitsstudie voor de Transcontinentaalbrug te Ekeren met het oog op een ecologische en fietsvriendelijke inrichting;

3. De aanpassing van de lichtenregeling op de R11, ten zuiden van de oude vestiging van Makro, in functie van de actieve weggebruiker te Wijnegem.

De aanpak en timing van bovenstaande projecten moet nog in detail bepaald worden. De processen daarvoor zijn opgestart. Zodra we meer zicht hebben op de concrete uitwerking, communiceren we erover via deze website en andere communicatiekanalen.

Volgende quick wins worden op korte termijn gerealiseerd:

4. De ecologische herinrichting van het zuidelijke deel van de Ferdinand Verbieststraat te Ekeren;

5. Ontharding en herinrichting Loze Visser en bospad, Schildestrand;

6. Ontharding Peerdsbos, Brasschaat;

7. De realisatie van verschillende fiets- en ecopassages tussen de Hoogmolenbrug en Park Groot Schijn. Dit wordt verder uitgewerkt tijdens het werkbankoverleg.


Mede mogelijk gemaakt door