Ga verder naar de inhoud

De doelen van De Nieuwe Rand

Leefkwaliteit

De Nieuwe Rand maakt ambitieuze plannen om de leefkwaliteit in de oostrand van Antwerpen te verbeteren. Zo wil het de regio wandel- en fietsvriendelijker maken, en zorgen voor een fijne omgeving met minder geluidsoverlast. Ook gezondere lucht is belangrijk, net als veiliger verkeer mogelijk maken, meer groene ruimte voorzien, en zo veel meer.

Om zo’n grote ambities waar te maken, is nog veel onderzoek nodig. Zo wordt er gekeken naar verschillende manieren om sport- en ontspanningsplekken in de regio beter toegankelijk te maken met meer fiets- en wandelpaden, om geluidsbuffers aan te leggen of om dorpskernen autoluwer te maken.

Mobiliteit

Een betere verkeerssituatie in de regio én minder hinder in de woonwijken: dat is waar De Nieuwe Rand aan wil bijdragen. Het project moet de ambitie van het regionaal mobiliteitsplan Routeplan 2030 mee helpen realiseren. Dat plan moet de Antwerpse regio veiliger en vlotter bereikbaar maken door te kiezen voor duurzame mobiliteit. Tegen 2030 moet het autoverkeer dalen naar maximaal 50% en duurzaam verkeer groeien naar minstens 50%.

Daarom onderzoekt De Nieuwe Rand hoe een sterk en veilig fietsnetwerk uitgewerkt kan worden. Zo maken we mensen enthousiast om vaker de fiets te nemen voor korte verplaatsingen. Door onze wegen zo slim mogelijk te organiseren, bevindt het juiste verkeer zich in de toekomst ook op de juiste plaats. Sluipverkeer in de woonwijken of hinderend vrachtverkeer wordt vermeden. Verkeersveiligheid staat hierbij natuurlijk op de eerste plaats.

Klimaat

De Nieuwe Rand onderzoekt hoe de CO₂-uitstoot van onder andere het wegverkeer gecompenseerd kan worden. Broeikasgassen kunnen opgeslagen worden in bossen, natte gebieden en in de bodem. Dat betekent: extra bomen planten in de regio en asfalt vervangen door groene ondergrond. Door onze bodem te ontharden, kan er bovendien meer water insijpelen en vermijden we overlast door droogtes of overstromingen.

We onderzoeken hoe we natuur- en bosgebieden kunnen vergroten en beter verbinden, we werken aan rendabel landbouwgebruik en zo veel meer. Al die maatregelen zorgen voor een koelere leefomgeving, meer diverse fauna en flora, en meer sport- en spelplezier in een gezondere buitenlucht. Ze dragen ook bij tot een regio die beter bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Mede mogelijk gemaakt door